51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870 272
Ebost:head@bancffosfelen.ysgolccc.org.uk

Staff

Pennaeth
Mr G. Owen

Y Cyfnod Sylfaen
Mrs A. Rees (Athrawes)
Mrs J. Davies (Cynorthwywraig)

Cyfnod Allweddol 2
Mrs M. Llwyd O'Leary (Athrawes)

Gofalwraig
Mrs C. Griffiths

Cogyddes
Mrs H. Sellick      

Staff y gegin ac amser cinio
Mrs C. Williams
Mrs S. Williams

Glanhawyr
Mrs C. Williams
Mrs J. Elias

Hebryngwr croesi'r heol
Mrs C. Griffiths