Staff

STAFF 

Pennaeth (2 DiwrnodyrWythnos) 
Miss Marie Langabeer 

CyfnodSylfaen 
Mrs Amanda Rees (Athrawes) 

Mrs Angharad Rees Bryant (Cynorthwywraig) 

Cyfnod Allweddol 2 
Mrs Susan Simpson (Athrawes) 

Mrs Anne mariePassmore(Cynorthwywraig) 

Clerc 
Mrs Miriam Evans  

Clerc  i’rLlywodraethwyr 
Mrs Marie Jenkins/Mrs Miriam Evans  

Gofalwraig 
Mrs Christine Williams 

Cogyddes 
Mrs Lynette Sutherland 

Staff amsercinio 
Mrs Sian Williams 

Glanhawyr 
Mrs Christine Williams 

Mrs Pamela Jones