51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870 272
Ebost:head@bancffosfelen.ysgolccc.org.uk

Staff

Pennaeth (2 Diwrnod yr Wythnos)
Miss Marie Langabeer

Cyfnod Sylfaen
Mrs Amanda Rees (Athrawes)

Cyfnod Allweddol 2
Mrs Meleri Llwyd O’Leary (Athrawes)

Mrs J. Davies (Cynorthwywraig)

Clerc
Mrs Miriam Evans

Clerc  i’r Llywodraethwyr
Mrs Marie Jenkins

Gofalwraig
Mrs Christine Williams

Cogyddes
Mrs Joanne Roberts-Jones

Staff y gegin ac amser cinio
Mrs Sian Williams

Glanhawyr
Mrs Christine Williams