Polisïau

Dewiswch bolisi o'r ddewislen isod.

Anghenion Gofal Iechyd

I ddysgu am bolisi Anghenion Gofal Iechyd Ysgol Bancffosfelen, gallwch ddarllen y dogfennau isod trwy glicio ar yr icon.

Polisi Gofal Iechyd Ysgol  Adobepdf

Nodwch: Yn dibynnu ar ba borwr gwe rydych yn defnyddio a'u osodiadau, dylen y ddogfen agor mewn ffenest neu dab newydd.

Cwynion

I ddysgu am bolisi Cwynion Ysgol Bancffosfelen, gallwch ddarllen y dogfennau isod trwy glicio ar yr eiconau.

Polisi Cwynion                                                        Adobepdf

Atodiad

 Adobepdf

Nodwch: Yn dibynnu ar ba borwr gwe rydych yn defnyddio a'u osodiadau, dylen y ddogfen agor mewn ffenest neu dab newydd.

Derbyniadau i'r Ysgol

Mae Cyngor Sir Gar yn gyfrifol am reoli derbyniadau i Ysgol Bancffosfelen. Er hynny, mae croeso i chi trefnu ymweliad gyda'ch plentyn i ymweld â'r ysgol unrhyw amser cyn gwneud cais. I drefnu ymweliad, plîs cysylltwch â'r ysgol.

 

I wneud cais i ymuno a'r ysgol, plîs ymweld â gwefan Derbyniadau Ysgol Cyngor Sir Gar trwy glicio'r ddolen isod.

Wefan Derbyniadau Ysgol Cyngor Sir Gar

Presenoldeb

I ddysgu am bolisi Presenoldeb Ysgol Bancffosfelen, gallwch ddarllen y dogfennau isod trwy glicio ar yr icon.

Polisi Presenoldeb  Adobepdf

Nodwch: Yn dibynnu ar ba borwr gwe rydych yn defnyddio a'u osodiadau, dylen y ddogfen agor mewn ffenest neu dab newydd.

Rhoi Moddion yn yr Ysgol

I ddysgu am bolisi Rhoi Moddion yn yr Ysgol Ysgol Bancffosfelen, gallwch ddarllen y dogfennau isod trwy glicio ar yr icon.

Polisi Rhoi Moddion yn yr Ysgol  Adobepdf
Ffurflen Cais Rhoi Moddion yn yr Ysgol  Adobepdf

Nodwch: Yn dibynnu ar ba borwr gwe rydych yn defnyddio a'u osodiadau, dylen y ddogfen agor mewn ffenest neu dab newydd.