51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870 272
Ebost:head@bancffosfelen.ysgolccc.org.uk

Llywodraethwyr

Cwrdd â Llywodraethwyr yr Ysgol

EnwMath o Lywodraethwr
Eurfyl Bowen Cynrychiolydd ALl
Aled Davies (Cadeirydd) Cynrychiolydd Cymunedol 
Davinia Davies Cynrychiolydd Cymunedol 
Eleri Evans  Cynrychiolydd Rhiant 
Cyng Gareth Harries  Cynrychiolydd Cymunedol Ychwanegol
Luke Howells (Is Cadeirydd) Cynrychiolydd Rhiant 
Meleri Llwyd O'Leary  Cynrychiolydd Athrawon 
Marie Langabeer  Prifathrawes 
Nia Phillips  Cynrychiolydd Rhiant 
Gwagle Cynrychiolydd ALl

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2018

Gallwch ddarllen Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr Ysgol Bancffosfelen trwy glicio'r icon isod.

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2018  Adobepdf

Nodwch: Yn dibynnu ar ba borwr gwe rydych yn defnyddio a'u osodiadau, dylen y ddogfen agor mewn ffenest neu dab newydd.