Llywodraethwyr

Cwrdd â Llywodraethwyr yr Ysgol

Aled Davies  

Cynrychiolydd Cymunedol  

Davinia Davies(Is Gadeirydd) 

Cynrychiolydd Cymunedol  

Eleri Evans  

Cynrychiolydd Rhiant  

Cyng Gareth Harries  

Cynrychiolydd Cymunedol Ychwanegol 

Luke Howells (Cadeirydd) 

Cynrychiolydd Rhiant  

Amanda Rees 

Cynrychiolydd Athrawon  

Marie Langabeer 

Prifathrawes  

Nia Phillips  

Cynrychiolydd Rhiant  

Julian Jones  

Cynrychiolydd ALl 

Andrew  Barlow 

Cynrychiolydd ALl 

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2021

Gallwch ddarllen Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr Ysgol Bancffosfelen trwy glicio'r icon isod.

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2021  Adobepdf

Nodwch: Yn dibynnu ar ba borwr gwe rydych yn defnyddio a'u osodiadau, dylen y ddogfen agor mewn ffenest neu dab newydd.