51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870 272
Ebost:head@bancffosfelen.ysgolccc.org.uk

Clybiau

Clwb Brecwast

Amser agor: 8:00yb pob bore

Brecwast olaf: 8:25yb

Bwydlen: Caiff y disgyblion frecwast iachus o rawnfwyd, tost a sudd.

Clwb Ar Ôl Ysgol

Mewn cydweithrediad â Menter Cwm Gwendraeth Elli

Oriau agor: 3:10pm - 5:10pm bob nos Fawrth

Caiff y plant gyfle i wneud gweithgareddau amrywiol:

 • Gweithgareddau Celf
 • Cyfle i wneud Gwaith Cartref
 • Gemau Bwrdd
 • Cyfrifiadur
 • Coginio

 

Yn ogystal caiff y plant byrbryd iachus:

 • Brechdanau
 • Tost a ffa pob
 • Salad
 • Selsig
 • Iogwrt
 • Raps
 • Pasta