Cinio Ysgol

Prydau Ysgol

 Bwydlen Tymor yr Hydref 2020

Image

Prydau Ysgol am Ddim

Fel rhiant, mae'n bosib efallai byddech yn cymwys i dderbyn pryd bwyd am ddim i'ch plentyn. Mae Cyngor Sir Gar yn rheoli ceisiadau ar gyfer prydau ysgol am ddim. Gallwch ddarllen gwybodaeth a gwneud cais trwy wefan Cyngor Sir Gar ar y ddolen isod.

Prydau Ysgol am Ddim gyda Chyngor Sir Gar

Bocs Bwyd

Er mwyn cefnogi'r ysgol wrth hwyrwyddo bwyta'n iach, fel rhieni, ceisiwch gynnwys y canlynol yn mocsys bwyd eich plant:

  • Bocs bwyd
  • Ceisiwch cynnwys oleua 1 cyfran o ffrwyth new llysieuyn y dydd
  • 1 cyfran o gig, pysgod, wyau, neu protein di-laeth y dydd
  • 1 cyfran o fwydydd â starts e.e. para, reis, neu pasta
  • 1 cyfran o gynnyrch llaeth e.e. caws, new iogwrt pob dydd
  • Dŵr neu sudd