Anghenion Dysgu Ychwanegol

Map Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Ysgol Bancffosfelen

 

Mae Ysgol Bancffosfelen wedi ymrwymo i ddarparu'r addysg orau bosib i bob dysgwr. Mae pob plentyn yn unigryw ac yn dysgu ar wahanol gyfnodau ac rydym wedi ymrwymo i leihau rwystrau i'n disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol trwy ddarparu'r gefnogaeth sydd ei hangen er mwyn i'r disgyblion wneud cynnydd yn eu haddysg a'u bywydau.

 

Gweler isod ein map darpariaeth sy'n dangos y gwahanol mathau o ymyrraeth mae'r ysgol yn cynnig:  

DARPRIAETH CYFFREDINOL

DARPRIAETH PENODOL

DARPRIAETH UNIGOL

 

Proffil un tudalen

CHATT

Datganiad

 

Gwahaniaethu

ELSA

Athrawon Ymgynghorol

CHATT

Positive Play

Asiantaethau Allanol

Seicolegydd Addysg, Gweithwyr Cymdeithasol ayyb

Gweithredu Adferol

Therapi Lego

Therapi  Iaith a Lleferydd

 

Llythrennau a Synau

Autism Aware School

TAF

Tim o amgylch y teulu

Cynllun Clonc

Trauma informed School

BSCT-

Cymorth Ymddygiad

Circle Time/

Amser Cylch