51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870272
Ebost:langabeerm6@hwbcymru.net

Diogelu Disgyblion

I ddysgu am bolisi Amddiffyn Plant Ysgol Bancffosfelen, gallwch ddarllen y dogfennau isod trwy glicio ar yr icon.

Polisi Amddiffyn Plant  Adobepdf
Polisi Amddifyn Plant - Atodiad A (Cyfrifoldebau'r Uwch Swyddog Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant)  Adobepdf
Diogelwch ar-lein 5 cwestiwn allweddol  Adobepdf
Polisi Amddiffyn Plant mewn ymateb i Covid 19  Adobepdf

 

Nodwch: Yn dibynnu ar ba borwr gwe rydych yn defnyddio a'u osodiadau, dylen y ddogfen agor mewn ffenest neu dab newydd.