51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870 272
Ebost:head@bancffosfelen.ysgolccc.org.uk

Diolch i chi am ymweld â'n gwefan lle rydym yn gobeithio cewch ddarganfod yr holl wybodaeth sydd angen arnoch parthed ein hysgol

Ysgol gynradd ddwyieithog yw Ysgol Bancffosfelen sy'n darparu addysg ar gyfer disgyblion rhwng 3 - 11 oed ac y mae wedi ei lleoli tua dwy filltir o Bontyberem yng Nghwm Gwendraeth. Derbynnir plant i'r ysgol yn llawn amser ar ddechrau'r tymor y cânt eu pen-blwydd yn bedair oed.

Prif nod yr ysgol yw annog y plentyn i ddatblygu fel unigolyn ac fel aelod o gymdeithas er mwyn ei baratoi ar gyfer bod yn oedolyn.

Digwyddiadau

Dathliad 140 Mlwydd (25/06/2017)

Ar Fehefin 25ain 2017, dathlodd Ysgol Gymunedol Bancffo… Read more

Mwy o newyddion...